งานฝีมือภาพสินค้า ชื่อรายการ ราคา
108 อาชีพ ศิลปะการแกะสลักผักผลไม้

108 อาชีพ ศิลปะการแกะสลักผักผลไม้

ISBN : 974923992X โดย : พันจ่าเอกดำรงศักดิ์ นิรันต์ ขนาด / หนัก: 185 x 250 x 3 / 200 จำนวนหน้า : 48 หน้า ข้อมูลอื่นๆ : ปกอ่อน / ขาวดำ เป็นคู่มือสอนการแกะสลักผักผลไม้อย่างละเอียดทุกขั้นตอน...
240 บาท
ขาย: 216 บาท

ติดต่อเรา

20 รูปแบบการห่อของขวัญ

20 รูปแบบการห่อของขวัญ

ISBN : 9786165120449 โดย : ศุภลักษ์ ทับทวี อื่นๆ : 64 หน้า รวมสุดยอดแทคนิค และเคล็ดลับวิธีการห่อของขวัญหลากหลายรูปแบบด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นแบบทรงกลม เหลี่ยม แท่ง ยาว สามเหลี่ยม...
160 บาท
ขาย: 144 บาท

ติดต่อเรา

Watercolor Colors of Flowers เทคนิคการเขียนภาพสีน้ำดอกไม้

Watercolor Colors of Flowers เทคนิคการเขียนภาพสีน้ำดอกไม้

ISBN : 9786165120203 โดย : นพดล เนตรดี ขนาด / หนัก: 210 x 290 x 8 / 470 จำนวนหน้า : 101 หน้า ข้อมูลอื่นๆ : ปกอ่อน / สี่สีทั้งเล่ม เสนอเทคนิควิธีเขียนภาพสีน้ำดอกไม้ พร้อมวัสดุในการระบายสีน้ำที่ชัดเจน...
300 บาท
ขาย: 270 บาท

ติดต่อเรา

Watercolor ฝึกระบายด้วยสีน้ำ

Watercolor ฝึกระบายด้วยสีน้ำ

ISBN : 9786165120296 โดย : สุรยุทธ พันธ์เผือก ขนาด / หนัก: 210 x 282 x 8 / 435 จำนวนหน้า : 104 หน้า ข้อมูลอื่นๆ : ปกอ่อน / 4 สี ทั้งเล่ม ฝึกระบายด้วยสีน้ำ เป็นหนังสือเกี่ยวกับการวาดภาพระบายสีน้ำเป็นรูปภาพต่าง ๆ...
300 บาท
ขาย: 270 บาท

ติดต่อเรา

กรวยเทียนแพ

กรวยเทียนแพ

ISBN : 9789745921054 โดย : วัชระ จุมปูนาง ขนาด / หนัก: 187 x 259 x 6 / 220 จำนวนหน้า : 64 หน้า ข้อมูลอื่นๆ : ปกอ่อน / สี่สีในเล่ม หนังสือ "กรวยเทียนแพ" เล่มนี้ได้นำเสนอวิธีการประดิษฐ์กรวยเทียนแพ...
160 บาท
ขาย: 144 บาท

ติดต่อเรา

กรองผกา พุทธมาลี

กรองผกา พุทธมาลี

ISBN : 9789741096336 โดย : สุพัสดา ศรีอุดรและสมัย ศรีอุดร ขนาด / หนัก: 184 x 258 x 5 / 255 จำนวนหน้า : 64 หน้า ข้อมูลอื่นๆ : ปกอ่อน / สี่สีในเล่ม หนังสือเล่มนี้ได้ถ่ายทอดสิลปะการร้อยกลีบบัวในรูปแบบต่าง ๆ เช่น...
160 บาท
ขาย: 144 บาท

ติดต่อเรา

กระทงใส่ของใบตองวิจิตร

กระทงใส่ของใบตองวิจิตร

ISBN : 9786165120371 โดย : สุพัสดา / สมัย ศรีอุดร รวมเทคนิคการประดิษฐ์กระทงใส่ของใบตองวิจิตร หลากหลายรูปแบบด้วยกัน ในเล่มได้ให้วิธีการอย่างเป็นลำดับขั้นตอน...
160 บาท
ขาย: 144 บาท

ติดต่อเรา

การจัดกระเช้าผักและผลไม้

การจัดกระเช้าผักและผลไม้

ISBN : 9786165120166 โดย : แสงอรุณ เชื้อวงษ์บุญ , ผศ.ดร. ขนาด / หนัก: 185 x 257 x 6 / 210 จำนวนหน้า : 64 หน้า ข้อมูลอื่นๆ : ปกอ่อน / สี่สีในเล่ม รวบรวมรูปแบบการจัดกระเช้าผักและผลไม้ เป็นรูปแบบต่างๆ...
160 บาท
ขาย: 144 บาท

ติดต่อเรา

การจัดของขวัญมอบให้ในโอกาสต่างๆ

การจัดของขวัญมอบให้ในโอกาสต่างๆ

ISBN : 9786165120135 โดย : ฉวี / ธนกฤต แย้มประยูร ขนาด / หนัก: 185 x 257 x 6 / 220 จำนวนหน้า : 64 หน้า ข้อมูลอื่นๆ : ปกอ่อน / สี่สีในเล่ม หนังสือเล่มนี้ได้นำเสนอรูปแบบการตกแต่งของขวัญ...
160 บาท
ขาย: 144 บาท

ติดต่อเรา

การจัดช่อ กระเช้า แจกันดอกไม้

การจัดช่อ กระเช้า แจกันดอกไม้

ISBN : 9786115120550 โดย : ณภัทร ทองแย้ม ขนาด / หนัก: 183 x 260 x 5 / 270 จำนวนหน้า : 80 หน้า ข้อมูลอื่นๆ : ปกอ่อน / 4 สี การจัดช่อ กระเช้า แจกันดอกไม้ เล่มนี้...
200 บาท
ขาย: 180 บาท

ติดต่อเรา

การจัดดอกบานไม่รู้โรยร่วมสมัย

การจัดดอกบานไม่รู้โรยร่วมสมัย

ISBN : 9789743776809 โดย : อาจารย์ณภัทร ทองแย้ม ขนาด / หนัก: 185 x 259 x 4 / 225 จำนวนหน้า : 63 หน้า ข้อมูลอื่นๆ : ปกอ่อน / สี่สีในเล่ม การจัดดอกบานไม่รู้โรยร่วมสมัย...
160 บาท
ขาย: 144 บาท

ติดต่อเรา

การจัดดอกไม้ประดิษฐ์แบบสร้างสรรค์

การจัดดอกไม้ประดิษฐ์แบบสร้างสรรค์

ISBN : 9789743574535 โดย : สพัสดา และสมัย ศรีอุดร ขนาด / หนัก: 183 x 260 x 40 / 220 จำนวนหน้า : 64 หน้า ข้อมูลอื่นๆ : ปกอ่อน / สี่สีในเล่ม หนังสือเล่มนี้นำเสนอรูปแบบการนำดอกไม้ประดิษฐ์มาจัดในรปแบบที่แปลกใหม่...
160 บาท
ขาย: 144 บาท

ติดต่อเรา

การจัดดอกไม้ประดิษฐ์แบบไทย เล่ม 1

การจัดดอกไม้ประดิษฐ์แบบไทย เล่ม 1

ISBN : 9789743776946 โดย : สุพัสดา และสมัย ศรีอุดร ขนาด / หนัก: 185 x 260 x 4 / 220 จำนวนหน้า : 64 หน้า ข้อมูลอื่นๆ : ปกอ่อน / สี่สีในเล่ม หนังสือการจัดดอกไม้ประดิษฐ์แบบไทยเล่มนี้...
160 บาท
ขาย: 144 บาท

ติดต่อเรา

การจัดดอกไม้ผสมผักและผลไม้

การจัดดอกไม้ผสมผักและผลไม้

ISBN : 9786115120574 โดย : เศรษฐพงศ์ อัปมะเย ขนาด / หนัก: 181 x 257 x 5 / 225 จำนวนหน้า : 64 หน้า ข้อมูลอื่นๆ : ปกอ่อน / 4 สี การจัดดอกไม้ในปัจจุบัน...
160 บาท
ขาย: 144 บาท

ติดต่อเรา

การจัดดอกไม้พื้นเมือง

การจัดดอกไม้พื้นเมือง

ISBN : 9786115120345 โดย : สุพัสดา/สมัย ศรีอุดร ขนาด / หนัก: 185 x 260 x 6 / 225 จำนวนหน้า : 64 หน้า ข้อมูลอื่นๆ : ปกอ่อน / 4 สี หนังสือเล่มนี้ได้นำเสนอขั้นตอนการจัดดอกไม้ที่มีขั้นตอนและรูปทรงแบบสากล...
160 บาท
ขาย: 144 บาท

ติดต่อเรา

การจัดดอกไม้แบบไทย

การจัดดอกไม้แบบไทย

ISBN : 9789743286643 โดย : ศักรินทร์ หงส์รัตนาวรกิจ ขนาด / หนัก: 185 x 260 x 4 / 225 จำนวนหน้า : 64 หน้า ข้อมูลอื่นๆ : ปกอ่อน / สี่สีในเล่ม หนังสือเล่มนี้ นำการประดิษฐ์ดอกไม้อย่างไทยแบบง่าย ๆ มานำเสนอ...
160 บาท
ขาย: 144 บาท

ติดต่อเรา

การจัดผักผลไม้เพื่อการตกแต่ง

การจัดผักผลไม้เพื่อการตกแต่ง

ISBN : 9786165120746 โดย : สุวิทย์ แสงฉาย อื่นๆ : 64 หน้า / 185 x 260 x 4 มม. / 215 กรัม / สี่สีในเล่ม รวม เทคนิคการจัดผักผลไม้เพื่อการตกแต่งหลากหลายรูปแบบด้วยกัน ในเล่มได้ให้วิธีการอย่างเป็นลำดับขั้นตอน...
160 บาท
ขาย: 144 บาท

ติดต่อเรา

การจัดผักเครื่องจิ้ม

การจัดผักเครื่องจิ้ม

ISBN : 9786165120456 โดย : ณภัทร ทองแย้ม อื่นๆ : 64 หน้า / 185 x 260 x 4 มม. / 205 กรัม / สี่สีในเล่ม หนังสือ เล่มนี้รวบรวมเรื่องราวชนิดของผักที่ใช้ในการแกะสลักผักเครื่องจิ้ม พร้อมการแกะสลักผักรูปแบบต่างๆ...
160 บาท
ขาย: 144 บาท

ติดต่อเรา

การจัดแจกันผักและผลไม้

การจัดแจกันผักและผลไม้

ISBN : 9786165120005 โดย : ผศ.ดร.แสงอรุณ เชื้อวงษ์บุญ ขนาด / หนัก: 185 x 257 x 6 / 225 จำนวนหน้า : 64 หน้า ข้อมูลอื่นๆ : ปกอ่อน / สี่สีในเล่ม การจัดแจกันผักและผลไม้ เป็นการนำผักและผลไม้ที่มีทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง...
160 บาท
ขาย: 144 บาท

ติดต่อเรา

การจำลองงานใบตองดอกไม้สด

การจำลองงานใบตองดอกไม้สด

ISBN : 9789743776687 โดย : สมัย ศรีอุดร และสุพัสดา ศรีอุดร ขนาด / หนัก: 180 x 260 x 5 / 200 จำนวนหน้า : 64 หน้า ข้อมูลอื่นๆ : ปกอ่อน / สี่สีในเล่ม หนังสือ "การจำลองงานใบตองดอกไม้สด"...
160 บาท
ขาย: 144 บาท

ติดต่อเรา

การตัด-พับกระดาษ เป็นรูปตัวสัตว์

การตัด-พับกระดาษ เป็นรูปตัวสัตว์

ISBN : 9786115120611 โดย : ศักรินทร์ หงส์รัตนาวรกิจ ขนาด / หนัก: 181 x 257 x 5 / 220 จำนวนหน้า : 64 หน้า ข้อมูลอื่นๆ : ปกอ่อน / 4 สี...
160 บาท
ขาย: 144 บาท

ติดต่อเรา

การถักนิตติ้ง

การถักนิตติ้ง

โดย : พรหทัย วงษ์ประเสริฐ เนื้อในพิมพ์ : กระดาษอาร์ต / สี่สีในเล่ม ชนิดปก : ปกอ่อน อื่นๆ : 64 หน้า / 185 x 259 x 5 มม. / 225 กรัม เรียนรู้พื้นฐานการถักนิตติ้งด้วยภาพประกอบชัดเจนเข้าใจง่าย...
160 บาท
ขาย: 144 บาท

ติดต่อเรา

การประดิษฐ์ จานจากใบไม้และใบตอง

การประดิษฐ์ จานจากใบไม้และใบตอง

ISBN : 9789745921139 โดย : ผศ.ดร. แสงอรุณ เชื้อวงษ์บุญ ขนาด / หนัก: 185 x 260 x 5 / 225 จำนวนหน้า : 64 หน้า ข้อมูลอื่นๆ : ปกอ่อน / สี่สีในเล่ม การประดิษฐ์จานจากใบไม้และใบตอง...
160 บาท
ขาย: 144 บาท

ติดต่อเรา

การประดิษฐ์กระทงจากใบไม้และใบตอง

การประดิษฐ์กระทงจากใบไม้และใบตอง

ISBN : 9786115120291 โดย : ผศ.ดร.แสงอรุณ เชื้อวงษ์บุญ ขนาด / หนัก: 184 x 259 x 4 / 220 จำนวนหน้า : 64 หน้า ข้อมูลอื่นๆ : ปกอ่อน / 4 สี การประดิษฐ์กระทงจากใบไม้และใบตอง...
160 บาท
ขาย: 144 บาท

ติดต่อเรา

การประดิษฐ์ต้นไม้มงคล จากลูกปัดและคริสตัล

การประดิษฐ์ต้นไม้มงคล จากลูกปัดและคริสตัล

ISBN : 9789745921443 โดย : อุษากร จั่นแก้ว ขนาด / หนัก: 185 x 260 x 5 / 220 จำนวนหน้า : 64 หน้า ข้อมูลอื่นๆ : ปกอ่อน / สี่สีในเล่ม การประดิษฐ์ต้นไม้มงคลลูกปัดและคริสตัล เป็นหนังสือแนะนำวิธีการประดิษฐ์ต้นไม้มงคล...
160 บาท
ขาย: 144 บาท

ติดต่อเรา

สงวนสิทธิ์ © 2008 - 2010 ผ่านฟ้าบุ๊คเซ็นเตอร์