การจัดส่งสินค้า & รับคืนระยะเวลาในการจัดสินค้าและส่งสินค้า

เมื่อท่านทำการสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับอีเมล์ข้อมูลการสั่งซื้อ และสถานะจะคงเป็น "รอตรวจสอบ" ซึ่งสถานะจะไม่เปลี่ยน จนกว่าทางร้านได้จัดเตรียมสินค้าแล้ว ซี่งปกติจะใช้เวลาไม่เกิน 1 - 2 วันทำการ (ไม่รวมวันหยุด) จากนั้นทางร้านจะเปลี่ยนสถานะไปเป็น "พร้อมจัดส่งสินค้า / รอชำระเงิน" ซึ่งเป็นการแจ้งให้ลูกค้าทราบให้ทำการชำระเงิน และทำการส่งหลักฐานการชำระเงินมาให้ทางร้านผ่านทางแฟกซ์ หรืออีเมล์ หลังจากได้รับหลักฐานการโอนเงิน, ธนาณัติตัวจริง หรือยอดเงินเข้าบัญชีจากการชำระด้วยบัตรเครดิต ทางร้านจะทำการจัดส่งสินค้าให้ท่านอย่างเร็วที่สุด โดยปกติจะไม่เกิน 2 วันทำการ (ไม่รวมวันหยุด) โดยสถานะการสั่งซื้อของท่านจะถูกเปลี่ยนเป็น "สินค้าส่งออกไปแล้ว" พร้อมกับมีอีเมลแจ้งให้ทราบ เมื่อทางร้านได้ทำการจัดส่งให้แล้ว ซึ่งโดยทั่วไปแล้วลูกค้าจะได้รับสินค้าในเขตกรุงเทพฯประมาณ 3 - 4 วันทำการ หรือต่างจังหวัดประมาณไม่เกิน 5 - 7 วันทำการ (ขึ้นอยู่กับที่ทำการไปรษณีย์ปลายทาง และวิธีการจัดส่ง) นับจากวันที่เปลี่ยนสถานะเป็น "สินค้าส่งออกไปแล้ว"

* ในกรณีใบสั่งซื้อของท่านมีระยะเวลาการเปลี่ยนสถานะนานผิดปรกติ หรือสินค้าไม่มาถึงหลังตามเวลาที่ควร หลังจากสถานะเปลี่ยนเป็น "สินค้าส่งออกไปแล้ว" รบกวนแจ้งทางเราโดย คลิ้กที่นี่ (กรุณาใส่ข้อมูลคำสั่งซื้อเลขที่ในอีเมล์ด้วย เพื่อความง่ายในการตรวจสอบ)

* ในกรณีที่ลูกค้าสั่งซื้อสินค้า แล้วสินค้าบางรายการไม่สามารถจัดส่งได้ (เช่นสินค้าหมด เป็นต้น)

     - สินค้าบางรายการที่ไม่สามารถจัดส่งได้ ทางร้านจะส่งอีเมล์แจ้งให้รับทราบ เพื่อให้ลูกค้าดำเนินการเปลี่ยนสินค้ารายการใหม่
     - ลูกค้าสามารถตรวจสอบได้เองโดยเข้าไปที่ส่วนของหน้า "บัญชีผู้ใช้" :
          o คลิกที่ "รายละเอียด" ของใบสั่งซื้อสินค้าที่ต้องการตรวจสอบ
          o ถ้าใบสั่งซื้อสินค้านั้นมีรายการสินค้าหมด ทางเราจะระบุลงในรายละเอียดประวัติการสั่งซื้อ พร้อมกับอีเมลแจ้งรายละเอียดของรายการสินค้าที่หมด โดยจะยังคงสถานะเป็น "รอตรวจสอบ"
          o ให้ลูกค้าติดต่อกลับ โดยอีเมล์แจ้งรายการสินค้าที่ต้องการจะเปลี่ยน กรุณาระบุหัวข้ออีเมล์ "เปลี่ยนสินค้าของใบสั่งซื้อเลขที่ ..."
          o ทางร้านจะรออีเมล์ของท่าน เพื่อจะได้จัดส่งสินค้าที่เปลี่ยนใหม่ ไปพร้อมกับสินค้าของใบสั่งซื้อนั้นๆนโยบายการรับคืนสินค้า

ทางร้านจะรับเปลี่ยน/คืนสินค้าให้กับลูกค้าใหม่ให้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆ ทั้งสิ้น (ค่าใช้จ่ายในการส่งสินค้ากลับมาที่ร้าน ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบ) ในกรณีเหล่านี้เท่านั้น :
     * สินค้าเสียหายเนื่องจากขบวนการผลิดเช่น หน้าไม่ครบ, พิมพ์ผิดพลาดมีหน้าว่างๆ เป็นต้น
     * สินค้าเสียหายเนื่องจากการจัดส่ง

ลูกค้าสามารถส่งเฉพาะสินค้าที่เสียหาย เพื่อมาเปลี่ยนเป็นสินค้ารายการเดิมใหม่ได้ที่

ผ่านฟ้าบุ๊คเซ็นเตอร์
93 ถ.นครสวรรค์
แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบ
กทม. 10100

พร้อมระบุเลขที่ใบสั่งซื้อ, ชื่อผู้ทำการสั่งซื้อ และยอดเงินรวมทั้งหมดของใบสั่งซื้อที่สินค้านั้นเสียหาย

ทางร้านขออภัยที่ไม่สามารถเปลี่ยนคืนเป็นเงินสดได้สงวนสิทธิ์ © 2008 - 2010 ผ่านฟ้าบุ๊คเซ็นเตอร์