พุทธกำเนิด

40 บาท
ขาย: 36 บาท

ISBN : 9789740907527
โดย : กลุ่มสุดฝั่งฝัน / ฌวมพุทธ
ขนาด / หนัก: 145 x 203 x 9 / 170
จำนวนหน้า : 144 หน้า
ข้อมูลอื่นๆ : ปกอ่อน / ขาวดำ
หนังสือ “พุทธกำเนิด” เป็นการรวบรวมเรียบเรียงประวัติของพระพุทธเจ้าองค์โสมณโคดม โดยนำหลักฐานมาจาก “พระไตรปิฎก” เป็นส่วนใหญ่แทบทั้งหมด จะมีบ้างบางส่วนเท่านั้นที่เอามาจาก “อรรถกถา(แปล)” ซึ่งแต่ละตอนของพุทธประวัตินั้น ก็ได้แจ้งที่มาให้ทราบไว้ในตอนท้ายของทุกๆตอนแล้ว เพื่อการติดตามศึกษารายละเอียดได้มากยิ่งขึ้น เพราะที่เรียบเรียงมานี้ เป็นเพียงเศษเสี้ยวน้อยนิดจากพระไตรปิฎกเท่านั้น

  • รหัสสินค้า: 9789740907527


สินค้านี้เข้ามาในแคตตาล็อกเราเมื่อ พุธ 26 ธันวาคม, 2007

เลขไอพีแอดเดรส ของคุณ: 44.192.94.86
สงวนสิทธิ์ © 2008 - 2010 ผ่านฟ้าบุ๊คเซ็นเตอร์