เทคนิคการนำเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษ

130 บาท
ขาย: 117 บาท

โดย : ผศ. นันทวดี วงษ์เสถียร
อื่นๆ : 176 หน้า / 145 x 210 x 8 มม. / 235 กรัม / กระดาษปอนด์ / ปกอ่อน / ขาวดำ
แนะวิธีเตรียมตัวสมัครและสัมภาษณ์งานอย่างได้ผล อ่านง่าย เคล้าด้วยกลิ่นอายบรรยากาศสบายๆ คล้ายกับดูหนังในโรงภาพยนต์
สิ่งที่ท่านจะได้จากหนังสือเล่มนี้ คือ เทคนิคและวิธีการนำเสนอผลงานที่เป็นขั้นตอน ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบการนำเสนอ
เป็นหนังสือที่ใช้ประกอบการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอผลงาน (English for Giving Presentations) ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล และสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เนื้อหาประกอบด้วยหลักและวิธีการในการเสนอผลงานศัพท์สำนวนที่จะเป็นต้องใช้ พร้อมตัวอย่างประกอบในแต่ละขั้นตอนและใบงานที่ใช้เป็นแบบฝึกหัดปฏิบัติท้าย บทจำนวน 16 ใบงาน สำหรับให้นำหลักและวิธีการไปฝึกปฏิบัติจริง

  • รหัสสินค้า: 9789744432483


สินค้านี้เข้ามาในแคตตาล็อกเราเมื่อ จันทร์ 09 เมษายน, 2007

เลขไอพีแอดเดรส ของคุณ: 3.215.190.193
สงวนสิทธิ์ © 2008 - 2010 ผ่านฟ้าบุ๊คเซ็นเตอร์