ดนตรีภาพสินค้า ชื่อรายการ - ราคา
1,440 คอร์ดกีต้าร์ รวมครบ...ทุกคอร์ด

1,440 คอร์ดกีต้าร์ รวมครบ...ทุกคอร์ด

ISBN : 9789741054701 โดย : บก. ชิดพงษ์ กวีวรวุฒิ ขนาด / หนัก: 185 x 260 x 3 / 105 จำนวนหน้า : 32 หน้า ข้อมูลอื่นๆ : ปกอ่อน / ขาวดำ หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมคอร์ดกีต้าร์ทุกคอร์ดทั้งหมด 1,440...
99 บาท
ขาย: 89 บาท

ติดต่อเรา

100 โน้ตสากลเพลงเบิร์ด

100 โน้ตสากลเพลงเบิร์ด

ISBN : 9786115270514 โดย : กองบรรณาธิการ ขนาด / หนัก: 185 x 259 x 12 / 430 จำนวนหน้า : 213 หน้า ข้อมูลอื่นๆ : ปกอ่อน / ขาว-ดำ รวบรวมบทเพลงยอดนิยมของคุรเบิร์ดไว้ถึง 100 บทเพลง ตั้งแต่ผลงานชุดแรกจนถึงชุดปัจจุบัน...
150 บาท
ขาย: 135 บาท

ติดต่อเรา

Harmonica ฮาร์โมนิก้า + 4 VCD

Harmonica ฮาร์โมนิก้า + 4 VCD

ISBN : 9789741681952 โดย : นพดล ฉิมท้วม ขนาด / หนัก: 185 x 261 x 7 / 355 จำนวนหน้า : 101 หน้า ข้อมูลอื่นๆ : ปกอ่อน / ขาวดำ สื่อการสอน “ฮาร์โมนิก้า” ชุดนี้ เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมดนตรีที่มีอยู่หลากหลายให้เลือก...
199 บาท
ขาย: 179 บาท

ติดต่อเรา

Pentatonic Scale

Pentatonic Scale

ISBN : 9789743784873 โดย : ศิริศักดิ์ ศิริโชตินันท์ ขนาด / หนัก: 185 x 259 x 7 / 360 จำนวนหน้า : 107 หน้า ข้อมูลอื่นๆ : ปกอ่อน / ขาวดำ...
240 บาท
ขาย: 216 บาท

ติดต่อเรา

กลองชุด

กลองชุด

ISBN : 9786115270460 โดย : องอาจ กวีเกียรติคุณ ขนาด / หนัก: 192 x 272 x 20 / 550 จำนวนหน้า : 69 หน้า ข้อมูลอื่นๆ : ปกอ่อน / ขาว-ดำ ให้ความรู้เรื่องราวต่าง ๆ เกี่ยวกับกลองชุด...
270 บาท
ขาย: 243 บาท

ติดต่อเรา

กีต้าร์คอร์ดและสเกล สำหรับกีต้าร์โปร่ง/ไฟฟ้า

กีต้าร์คอร์ดและสเกล สำหรับกีต้าร์โปร่ง/ไฟฟ้า

ISBN : 9786115270385 โดย : หมู คาไล ขนาด / หนัก: 186 x 250 x 8 / 465 จำนวนหน้า : 224 หน้า ข้อมูลอื่นๆ : ปกอ่อน / ขาว - ดำ สื่อการสอนชุด "กีต้าร์คอร์ดและสเกล" นี้เหมาะสำหรับผู้ที่คิดจะเริ่มต้นเล่นกีต้าร์อย่างจริงจัง...
270 บาท
ขาย: 243 บาท

ติดต่อเรา

กีต้าร์เทคนิค สำหรับกีต้าร์โปร่ง/ไฟฟ้า

กีต้าร์เทคนิค สำหรับกีต้าร์โปร่ง/ไฟฟ้า

ISBN : 9786115270422 โดย : ยุทธศักดิ์ จันทร์ม่อม ขนาด / หนัก: 186 x 260 x 6 / 270 จำนวนหน้า : 90 หน้า ข้อมูลอื่นๆ : ปกอ่อน / ขาว - ดำ สื่อการสอนชุด "กีต้าร์เทคนิค" นี้...
270 บาท
ขาย: 243 บาท

ติดต่อเรา

กีต้าร์โซโล่ สำหรับกีต้าร์โปร่ง+ไฟฟ้า

กีต้าร์โซโล่ สำหรับกีต้าร์โปร่ง+ไฟฟ้า

ISBN : 9786165270052 โดย : ศิริศักดิ์ ศิริโชติตินันท์ - หมู คาไล ขนาด / หนัก: 192 x 272 x 16 / 535 จำนวนหน้า : 58 หน้า ข้อมูลอื่นๆ : ปกอ่อน / ขาว-ดำ เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับการฝึกกีตาร์อย่างจริงจัง...
270 บาท
ขาย: 243 บาท

ติดต่อเรา

ขลุ่ยรีคอร์เดอร์เบื้องต้น + 3 VCD

ขลุ่ยรีคอร์เดอร์เบื้องต้น + 3 VCD

ISBN : 9789741054756 โดย : ดวงกมล ฉัตรบุญลือเดช ขนาด / หนัก: 185 x 258 x 6 / 285 จำนวนหน้า : 96 หน้า ข้อมูลอื่นๆ : ปกอ่อน / ขาวดำ สื่อการสอน “ขลุ่ย รีคอร์เดอร์เบื้องต้น” ชุดนี้ ผุ้เขียนมีจุดประสงค์ให้นักเรียน...
199 บาท
ขาย: 179 บาท

ติดต่อเรา

ขิมเบื้องต้น+ 1 CD

ขิมเบื้องต้น+ 1 CD

ISBN : 9786165270243 โดย : ธรรมภณ จงรัมย์ ขนาด / หนัก: 195 x 255 x 5 / 280 จำนวนหน้า : 71 หน้า ข้อมูลอื่นๆ : ปกอ่อน / ขาวดำ เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจทางด้านดนตรีไทยโดยเฉพาะขิม เนื้อหาเข้าใจง่าย...
150 บาท
ขาย: 135 บาท

ติดต่อเรา

คอร์สเรียนกลอง 50 ชั่วโมง ระดับเบื้องต้น + 3 CD

คอร์สเรียนกลอง 50 ชั่วโมง ระดับเบื้องต้น + 3 CD

ISBN : 9786115270415 โดย : อ๊อฟ พิสิษฐพัฒน์ คงฤทธิ์ ขนาด / หนัก: 191 x 270 x 14 / 420 จำนวนหน้า : 80 หน้า ข้อมูลอื่นๆ : ปกอ่อน / ขาว- ดำ สื่อการสอน "คอร์สเรียนกลอง 50 ชั่วโมง ระดับเบื้องต้น"...
240 บาท
ขาย: 216 บาท

ติดต่อเรา

คอร์สเรียนคีย์บอร์ด ระดับเบื้องต้น 50 ชั่งโมง

คอร์สเรียนคีย์บอร์ด ระดับเบื้องต้น 50 ชั่งโมง

ISBN : 9789741054985 โดย : รุ่งรดิศญ ไวอาษา(ครูตุ่น) ขนาด / หนัก: 185 x 259 x 7 / 350 จำนวนหน้า : 106 หน้า ข้อมูลอื่นๆ : ปกอ่อน / ขาวดำ สื่อการสอนชุดนี้จัดทำขึ้นสำหรับผู้ที่สนใจเรียนคีย์บอร์ดด้วยตนเอง...
270 บาท
ขาย: 243 บาท

ติดต่อเรา

คอร์สเรียนเปียโน 50 ชั่วโมง (ระดับเบื้องต้น) + 5 VCD

คอร์สเรียนเปียโน 50 ชั่วโมง (ระดับเบื้องต้น) + 5 VCD

ISBN : 9789740616504 โดย : ครูตุ่น รุ่งรดิศญ ไวอาษา ขนาด / หนัก: 185 x 260 x 12 / 355 จำนวนหน้า : 97 หน้า ข้อมูลอื่นๆ : ปกอ่อน / ขาวดำ สื่อการสอนชุดนี้จัดทำขึ้นสำหรับผู้ที่สนใจเรียนเปียโนด้วยตนเอง...
270 บาท
ขาย: 243 บาท

ติดต่อเรา

คีย์บอร์ด เพลงพระราชนิพนธ์ + 2 DVD + 1 Audio CD

คีย์บอร์ด เพลงพระราชนิพนธ์ + 2 DVD + 1 Audio CD

ISBN : 9786115270033 โดย : กองบรรณาธิการ ขนาด / หนัก: 190 x 270 x 10 / 320 จำนวนหน้า : 32 หน้า ข้อมูลอื่นๆ : ปกอ่อน / ขาว-ดำ สื่อการสอนชุดนี้จัดทำขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติที่ทรงพระปรีชาด้านดนตรี...
250 บาท
ขาย: 225 บาท

ติดต่อเรา

ซออู้ + 3 VCD

ซออู้ + 3 VCD

ISBN : 9786115270477 โดย : ศิรานนท์ จิโรชจารุวัฒน์ ขนาด / หนัก: 190 x 270 x 12 / 405 จำนวนหน้า : 80 หน้า ข้อมูลอื่นๆ : ปกอ่อน / ขาว-ดำ สื่อการสอนชุดนี้เป็นแนวทางในการฝึกบรรเลงซออู้ให้กับผู้ที่มีความสนใจ...
240 บาท
ขาย: 216 บาท

ติดต่อเรา

ทฤษฎี ดนตรีสากล ฉบับสรรพสูตร

ทฤษฎี ดนตรีสากล ฉบับสรรพสูตร

ISBN : 9789746048972 โดย : สำเร็จ คำโมง ขนาด / หนัก: 141 x 204 x 9 / 200 จำนวนหน้า : 126 หน้า ข้อมูลอื่นๆ : ปกอ่อน / ขาวดำ ตำราวิชาดนตรีสากลฉบับรวมสรรพสูตร...
99 บาท
ขาย: 89 บาท

ติดต่อเรา

ทฤษฏีดนตรีสากล ฉบับสรรพสูตร

ทฤษฏีดนตรีสากล ฉบับสรรพสูตร

ISBN : 9786167363141 โดย : สำเร็จ คำโมง รหัสสินค้า : 9786167363141 จำนวน : 128 หน้า ขนาดรูปเล่ม : 145 x 210 x 7 มม. น้ำหนัก : 175 กรัม เนื้อในพิมพ์ : ขาวดำ  ชนิดปก : ปกอ่อน  ชนิดกระดาษ...
99 บาท
ขาย: 89 บาท

ติดต่อเรา

ฟลุต Flute เบื้องต้น + 3 VCD

ฟลุต Flute เบื้องต้น + 3 VCD

ISBN : 9786115270248 โดย : อัจจิมา ทีฆวาทิน ขนาด / หนัก: 190 x 270 x 15 / 495 จำนวนหน้า : 120 หน้า ข้อมูลอื่นๆ : ปกอ่อน / ขาว-ดำ ฟลุตเป็นเครื่องดนตรีที่เหมาะสมสำหรับการเริ่มเรียนดนตรี...
270 บาท
ขาย: 243 บาท

ติดต่อเรา

มหัศจรรย์ 1 to 5 ไม่มีใครในโลก เล่นเปียโนไม่ได้

มหัศจรรย์ 1 to 5 ไม่มีใครในโลก เล่นเปียโนไม่ได้

ISBN : 9789747656435 โดย : ตรีรัตน์ อุปถัมภ์โพธิวัตฒน์ ขนาด / หนัก: 145 x 210 x 4 / 185 จำนวนหน้า : 135 หน้า ข้อมูลอื่นๆ : อ่อน / ขาว-ดำ หนังสือเล่มนี้ถือเป็นของขวัญล้ำค่าแห่งชีวิต สร้างได้ด้วย 1 2 3 4 5 สร้างความสุข...
125 บาท
ขาย: 113 บาท

ติดต่อเรา

ระนาดเอก

ระนาดเอก

ISBN : 9789743785009 โดย : วันกวี สุดใจ ขนาด / หนัก: 184 x 259 x 8 / 360 จำนวนหน้า : 112 หน้า ระนาดเอกชุดนี้ มีแบบฝึกหัดสำหรับฝึกทักษะการตีระนาดเอกให้แม่ยำ...
240 บาท
ขาย: 216 บาท

ติดต่อเรา

หัดเล่นกีต้าร์ Chord + VCD

หัดเล่นกีต้าร์ Chord + VCD

ISBN : 9786165270113 โดย : อมรฤทธิ์ บุญศรี หัด เล่นกีต้าร์ CHORD ชุดนี้ ได้รวบรวมวิธีและรูปแบบการตีคอร์ด โดยทำให้เห็น Rhythm ในแบบต่างๆ เนื้อเพลงพร้อมคอร์ดสำหรับฝึกกว่า 40 เพลง...
270 บาท
ขาย: 243 บาท

ติดต่อเรา

หัดเล่นกีต้าร์ ด้วย การอ่าน TAB + 5 CD

หัดเล่นกีต้าร์ ด้วย การอ่าน TAB + 5 CD

ISBN : 9786115270255 โดย : อมรฤทธิ์ บุญศรี ขนาด / หนัก: 191 x 270 x 16 / 570 จำนวนหน้า : 160 หน้า ข้อมูลอื่นๆ : ปกอ่อน / ขาว- ดำ สื่อการสอน "หัดเล่นกีต้าร์ด้วยการอ่านTAB" ชุดนี้ได้รวบรวมสัญลักษณ์ Tab ในรูปแบบต่างๆ...
270 บาท
ขาย: 243 บาท

ติดต่อเรา

หัดเล่นกีต้าร์ด้วยการอ่าน Note+ 4 CD

หัดเล่นกีต้าร์ด้วยการอ่าน Note+ 4 CD

ISBN : 9786165270304 โดย : อมรฤทธิ์ บุญศรี อื่นๆ : 112 หน้า หัด เล่นกีต้าร์ด้วยการอ่าน NOTE ชุดนี้ เป็นการสอนให้คนเล่นโน้ตเป็นโดยไม่จำกัดรูปแบบการดีด มีการนำวิธีร้องโน้ตมาใช้...
270 บาท
ขาย: 243 บาท

ติดต่อเรา

หัดเล่นกีต้าร์เบื้องต้น กีต้าร์โปร่ง/ไฟฟ้า + VCD

หัดเล่นกีต้าร์เบื้องต้น กีต้าร์โปร่ง/ไฟฟ้า + VCD

ISBN : 9789741682195 โดย : กองบรรณาธิการ สำนักพิมพ์ เอ็มไอเอส ขนาด / หนัก: 185 x 259 x 13 / 515 จำนวนหน้า : 233 หน้า ข้อมูลอื่นๆ : ปกอ่อน / ขาว-ดำ...
150 บาท
ขาย: 135 บาท

ติดต่อเรา

หัดเล่นกีต้าร์เบื้องต้น สำหรับกีต้าร์โปร่ง ไฟฟ้า+CD

หัดเล่นกีต้าร์เบื้องต้น สำหรับกีต้าร์โปร่ง ไฟฟ้า+CD

ISBN : 9786165270649 อื่นๆ : 32 หน้า / 186 x 260 x 13 มม./ 510 กรัม สื่อ การสอนชุดนี้ได้รวบรวมเนื้อหาที่สำคัญสำหรับการเล่นกีต้าร์เบื้องต้น พร้อมด้วยบทเพลงสำหรับฝึกฝนควบคู่กันไป...
150 บาท
ขาย: 135 บาท

ติดต่อเรา


เลขไอพีแอดเดรส ของคุณ: 3.215.190.193
สงวนสิทธิ์ © 2008 - 2010 ผ่านฟ้าบุ๊คเซ็นเตอร์