ย่อหลักกฎหมายมรดก

100 บาท
ขาย: 90 บาท

ISBN : 9786167306346
โดย : ศุภกิจ แย้มประชา / สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์ / เผ่าพันธ์ ชอบน้ำตาล
อื่นๆ : 184 หน้า / 146 x 210 x 8 มม. / 220 กรัม
สรุป ย่อหลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๖ ว่าด้วยมรดก รวมทั้งได้แทรก คำพิพากษาฎีกาที่สำคัญและคำพิพากษาฎีกาล่าสุดในเรื่องนั้นๆ พร้อมตัวอย่างคำถามและแนวการเขียนคำตอบ เพื่อเป็นตัวอย่างของการใช้และการตีความกฎหมาย และเป็นประโยชน์ต่อการค้นคว้าเพิ่มเติม ตลอดจนการเตรียมตัวสอบในสนามต่างๆ จึงน่าจะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษากฎหมายในการทำความเข้าใจกฎหมายมรดก
บทที่ 1 มรดก การตกทอดแห่งมรดก
บทที่ 2 ทายาทโดยธรรม
บทที่ 3 พินัยกรรม และผู้รับพินัยกรรม
บทที่ 4 การเพิกถอน การตกไปและความเสียเปล่าแห่งพินัยกรรมหรือข้อกำหนดพินัยกรรม
บทที่ 5 การเสียสิทธิในการรับมรดก
บทที่ 6 การจัดการมรดกและผู้จัดการมรดก
บทที่ 7 การชำระหนี้ของกองมรดก
บทที่ 8 เบ็ดเตล็ด
บทที่ 9 ตัวอย่างคำถามและแนวคำตอบ

  • รหัสสินค้า: 9786167306346


สินค้านี้เข้ามาในแคตตาล็อกเราเมื่อ พุธ 11 สิงหาคม, 2010

เลขไอพีแอดเดรส ของคุณ: 23.20.165.182
สงวนสิทธิ์ © 2008 - 2010 ผ่านฟ้าบุ๊คเซ็นเตอร์