ประมวลกฏหมายอาญา ประมวลกฏหมายวิธีพิจารณาความอาญา

140 บาท
ขาย: 126 บาท

ประมวลกฏหมายอาญา ประมวลกฏหมายวิธีพิจารณาความอาญา พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง
ISBN : 9786167306070
โดย : สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์ และ เผ่าพันธ์ ชอบน้ำตาล
ขนาด / หนัก: 144 x 210 x 21 / 535
จำนวนหน้า : 445 หน้า
ข้อมูลอื่นๆ : ปกอ่อน / ปอนด์-ขาว-ดำ
หนังสือเล่มนี้ส่วนของประมวลกฎหมายอาญา ได้แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ และได้นำพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ และกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราในการจ่ายค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖ มารวบรวมไว้ ส่วนของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ได้แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๒๙) พ.ศ. ๒๕๕๑ และได้นำกฎหมายลำดับรองที่เกี่ยวข้องมาลงไว้โดยจัดหัวข้อให้เป็นหมวดหมู่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา นอกจากนี้ยังได้นำพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง และพระราชบัญญัติให้นำวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใช้บังคับในศาลจังหวัด มาลงไว้ด้วย สำหรับกฎหมายที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมก็ได้อ้างอิงกฎหมายที่แก้ไขเพิ่มเติมไว้ เพื่อความสะดวกแก่การใช้งานและศึกษาค้นคว้า หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมกฎหมายและกฎหมายลำดับรองที่ต้องใช้งานเกี่ยวข้องกันมาไว้ในเล่มเดียว จึงเหมาะสำหรับผู้พิพากษา พนักงานอัยการ ทนายความ นิติกร นักศึกษากฎหมาย และผู้ใช้กฎหมายทุกระดับ โดยเฉพาะผู้ที่เตรียมสอบเป็นเจ้าพนักงานตำรวจได้รวมกฎหมายสำคัญที่ใช้สอบไว้ในเล่มเดียวกัน

  • รหัสสินค้า: 9786167306070


สินค้านี้เข้ามาในแคตตาล็อกเราเมื่อ พฤหัสบดี 10 ธันวาคม, 2009

เลขไอพีแอดเดรส ของคุณ: 23.20.165.182
สงวนสิทธิ์ © 2008 - 2010 ผ่านฟ้าบุ๊คเซ็นเตอร์