ประมวลกฏหมายวิธีพิจารณาความอาญา

135 บาท
ขาย: 122 บาท

ประมวลกฏหมายวิธีพิจารณาความอาญา จัดตั้งแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง
ISBN : 9789748442792
โดย : สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์ และ เผ่าพันธ์ ชอบน้ำตาล
ขนาด / หนัก: 155 x 214 x 18 / 420
จำนวนหน้า : 269 หน้า
ข้อมูลอื่นๆ : ปกแข็ง / ขาว-ดำ
เนื่องจากประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามรการแก้ไขเพิ่มเติมหลายครั้ง และในบางครั้งก็กำหนดให้ปปฎิบัติตามกฎกระทรวง ระเบียบหรือข้อบังคับในเรื่องนั้นๆซึ่งมีจำนวนมาก เพื่อความสะดวกในการใช้งานของนักกฎหมาย จึงได้นำกฎหมายลำดับรองที่เกี่ยวข้องมาจัดเป็นหมวดหมู่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมที่แก้ไขไว้แล้ว ซึ่งกฎหมายมีผลใช้ตั้งแต่ พฤษภาคม 2551 มาลงไว้ด้วย เพื่อสะดวกในการใช้งาน

  • รหัสสินค้า: 9789748442792


สินค้านี้เข้ามาในแคตตาล็อกเราเมื่อ อังคาร 26 พฤษภาคม, 2009

เลขไอพีแอดเดรส ของคุณ: 23.20.165.182
สงวนสิทธิ์ © 2008 - 2010 ผ่านฟ้าบุ๊คเซ็นเตอร์