Business Plan For beginners แผนธุรกิจสำหรับมือใหม่หัดเขียน+CD RO

290 บาท
ขาย: 261 บาท

ISBN : 9786169025733
โดย : สุธี พนาวธ / นุกูล เรืองอุทัย
อื่นๆ : 264 หน้า

แผนธุรกิจสำหรับมือใหม่หัดเขียน ฉบับปรับปรุงเข้มข้นที่อยู่ในมือคุณเล่มนี้ ได้นำเนื้อหาจากพ็อกเกตบุ๊ก แผนธุรกิจสำหรับมือใหม่หัดเขียน ฉบับเดิมที่ได้รับความนิยมจากผู้อ่านจนต้องพิมพ์ซ้ำ 6 ครั้ง มาเพิ่มเติมข้อมูลให้สมบูรณ์มากขึ้น ซึ่งช่วยสร้างความเข้าใจในการเขียนแผนธุรกิจได้ด้วยภาษาง่ายๆ พร้อมข้อสมมติฐานทางเงินที่ชัดเจน ใช้งานง่าย สะดวกต่อการตรวจเช็ค แก้ไขข้อมูล อีกทั้งมีรายละเอียดงบการเงิน เช่น งบดุล งบกระแสเงินสด งบกำไรขาดทุน อัตราส่วนทางการเงิน นอกจากนี้ยังเพิ่มทางเลือกในหน่วยของเงิน ที่เดิมเป็น "บาท" ให้สามารถเลือกเป็นบาท พันบาท ดอลลาร์ และ พันดอลลาร์ สามารถบันทึกรายได้สูงถึง 10,000 ล้านบาท / ล้านดอลลาร์ ต่อเดือน ซึ่งจะรองรับธุรกิจขนาดหมื่นล้านบาท / ดอลลาร์ได้

อีกทั้งยังได้ปรับปรุงวิธีการคิดค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย ให้รองรับการคิดค่าเสื่อมแบบเส้นตรงได้ทุกอัตรา ตั้งแต่ 0% จนถึง 100% ต่อปี ซึ่งจะตัดค่าเสื่อมราคาให้หมดภายใน 1 ปี ก็ได้ (อัตราเสื่อม 100% ต่อปี) ในด้านการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการได้เพิ่มการคิดระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) เพื่อให้ผู้ลงทุนรู้ว่า ถ้าลงทุนไปแล้ว จะได้ทุนคืนภายในเวลากี่ปี อธิบายเนื้อหาโดยละเอียด เข้าใจง่าย สามารถนำไปใช้ได้จริง


บทที่ 1
- "วาดแผน" ก่อน "เขียนแผน"
- รู้จักกับ "แผนธุรกิจ" กันก่อน
- จัด "เครื่องปรุง" ก่อนเขียนแผน
- แผนธุรกิจ "อร่อยเหาะ" วัตถุดิบสำคัญที่สุด
- ปรับแผนให้ตรงใจผู้อ่าน

บทที่ 2
- จุดพลุที่ "ไอเดีย" ก่อน
- มาสร้าง "บิ๊กไอเดีย" กันเถอะ
- ไอเดียดีๆ มีทั่วไป

บทที่ 3
- พินิจพิเคราะห์สิ่งรอบตัว
- ลองเอา Five for Model มาจับดู
- วงจรชีวิตของสินค้า
- เกมนี้เขาแข่งกันด้วยอะไร
- หันมามองตัวเองสักหน่อย (SWOT)
ฯลฯ

  • รหัสสินค้า: 9786169025733


สินค้านี้เข้ามาในแคตตาล็อกเราเมื่อ พฤหัสบดี 18 มีนาคม, 2010

เลขไอพีแอดเดรส ของคุณ: 3.92.28.52
สงวนสิทธิ์ © 2008 - 2010 ผ่านฟ้าบุ๊คเซ็นเตอร์