กระบวนทัศน์ การวัดผลยุคใหม่

150 บาท
ขาย: 135 บาท

A Guide To The Powerful Performance Measurement For Increased Profits
ISBN : 9789749535868
โดย : โกศล ดีศีลธรรม
ขนาด / หนัก: 144 x 208 x 13 / 240
จำนวนหน้า : 200 หน้า
ข้อมูลอื่นๆ : ปกอ่อน / ขาวดำ
ด้วยกระแสแห่งโลกาภิวัฒน์หรือโลกไร้พรหมแดนในช่วงกว่าทศวรรษที่ผ่านมา ได้ส่งผลให้ผู้ประกอบธุรกิจทั้งหลาย ต้องเผชิญกับแรงกดดันที่ท้าทายในการแข่งขันทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งองค์กรยุคใหม่จะต้องปรับตัว และตอบสนองการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นแนวคิดและเครื่องมือสำหรับวัดผลจึงมีบทบาทสนับสนุนการดำเนินงานให้กับธุรกิจยุคใหม่ รวมทั้งการตัดสินใจ ให้ผู้บริหารเพื่อนำองค์กรบรรลุสู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จ

  • รหัสสินค้า: 9789749535868


สินค้านี้เข้ามาในแคตตาล็อกเราเมื่อ พฤหัสบดี 05 มีนาคม, 2009

เลขไอพีแอดเดรส ของคุณ: 3.92.28.52
สงวนสิทธิ์ © 2008 - 2010 ผ่านฟ้าบุ๊คเซ็นเตอร์