The Strategy And Tactics Of Pricing กลยุทธ์การตั้งราคา

270 บาท
ขาย: 243 บาท

ISBN : 9789745345843
โดย : Reed K. Holden และThomas T. Nagle, สุวินัย ต่อศิริสุข
ขนาด / หนัก: 145 x 212 x 17 / 425
จำนวนหน้า : 328 หน้า
ข้อมูลอื่นๆ : ปกอ่อน / ขาวดำ
ในยุคของการแข่งขันทางการตลาดที่รุนแรง และแรงกดดันของการสร้างผลกำไรให้ได้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ปัจจัย “ราคา” เป็นเสมือนทางออกที่สำคัญของนักการตลาด เพื่อสร้างผลกำไรควบคู่ไปกับการสร้างยอดขาย รักษาส่วนแบ่งตลาด และรักษาความได้เปรียบของการแข่งขัน ผู้บริหารการตลาดจึงจำเป็นต้องเข้าใจในแนวทางการกำหนดกลยุทธ์ราคา รวมทั้งต้องรู้จักวิธีการจัดการราคาที่มีประสิทธิผล เพื่อผลกำไรขององค์กร
ในเล่มนี้ ได้กล่าวเน้นถึงจุดสำคัญ ปัจจัย และหลักเกณฑ์ต่างๆ ในการกำหนดราคาสินค้า อาทิ แนวทางในการตัดสินใจกำหนดราคาอย่างมีประสิทธิภาพ ความสำคัญของต้นทุนต่อราคา การวิเคราะห์ลูกค้าในฐานะที่เป็นกุญแจสำคัญในการกำหนดราคา และกลยุทธ์การตั้งราคาเพื่อประโยชน์ในการแบ่งส่วนตลาด พร้อมกันนี้ยังมีตัวอย่างประกอบการอธิบายอย่างชัดเจน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่จะนำไปใช้ในสถานการณ์ที่เป็นจริง

  • รหัสสินค้า: 9789745345843


สินค้านี้เข้ามาในแคตตาล็อกเราเมื่อ พฤหัสบดี 03 เมษายน, 2008

เลขไอพีแอดเดรส ของคุณ: 3.92.28.52
สงวนสิทธิ์ © 2008 - 2010 ผ่านฟ้าบุ๊คเซ็นเตอร์