8 Steps to prepare คู่มือการเตรียมรับมือเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอน

100 บาท
ขาย: 90 บาท

โดย : จรินทร์พร ตันติกิจศิริวงศ์, ประทีป นะตาปา
อื่นๆ : 101 หน้า / 122 x 211 x 6 มม. / 115 กรัม / กระดาษถนอมสายตา / ปกอ่อน / ขาวดำ
8 ขั้นตอนการเตรียมรับมือเศรษฐกิจโลกยุคใหม่ที่มีความไม่แน่นอน หรือเมื่อเข้าสู่วิกฤตเศรษฐกิจ...ป้องกันไว้ก่อนดีกว่ารอจนเกิดปัญหา
หนังสือนี้จะทำใน รูปแบบของคู่มือ (compactguide) โดยเน้นให้เห็นภาพรวมของสิ่งที่จะพูดถึง และอธิบายเป็นขั้นตอนให้สามารถเข้าใจและปฏิบัติได้ง่ายขึ้น โดยในแต่ละหัวข้อจะนำด้วยคำถามหรือประโยคสรุปสั้นๆ เพื่อให้รู้ว่า ในหัวข้อนั้น เรากำลงต้องการหาตำตอบของ สามารถศึกษาได้จากหนังสือเล่มอื่นๆ ที่อธิบายในสิ่งนั้นโดยตรง

  • รหัสสินค้า: 9789740543572


สินค้านี้เข้ามาในแคตตาล็อกเราเมื่อ ศุกร์ 18 เมษายน, 2008

เลขไอพีแอดเดรส ของคุณ: 3.92.28.52
สงวนสิทธิ์ © 2008 - 2010 ผ่านฟ้าบุ๊คเซ็นเตอร์