บำรุงรักษา:งานเพิ่มกำไรบริษัท : Maintenance The Profit Maker

650 บาท
ขาย: 585 บาท

ISBN : 9745348077
โดย : เกรียงไกร ดำรงรัตน์ และวัฒนา เชียงกูล
ขนาด / หนัก: 197 x 240 x 21 / 835
จำนวนหน้า : 280 หน้า
ข้อมูลอื่นๆ : ปกแข็ง / ขาวดำ
งานซ่อมบำรุงเป็นกิจกรรมที่มีอยู่ตลอดอายุของทรัพย์สิน หลีกเลี่ยงไม่ได้ เป็นความจำเป็นจนบางคนเรียกขานว่าเป็นเหมือนปีศาจ (Necessary Evil) ที่สามารถคุกคามผลประกอบการของบริษัทได้ มีผลกระทบทั้งทางด้านรายได้และค่าใช้จ่ายของบริษัท ผลกระทบทางด้านรายได้ คือ ความไม่พร้อมของเครื่องจักร อุปกรณ์ในการผลิต ทำให้บริษัทไม่สามารถจับช่วงเวลานาทีทองของการสร้างรายได้ ถึงจะจับได้ก็ไม่ได้กำไร เรียกว่า ไม่มีประสิทธิผลเท่าที่ควร ผลกระทบทางด้านรายจ่ายหรือประสิทธิภาพ คือ ต้นทุนทั้งทางตรงและทางอ้อมสูงผิดปกติ การเพิ่มสมรรถนะทางด้านบำรุงรักษา จึงเป็นความจำเป็นที่จะส่งผลดีต่อบริษัทอย่างมาก จนเราเรียกบำรุงรักษาได้ว่า เป็นงานสร้างกำไร (Maintenance : The Profit Maker) เพียงแต่เราทำมันอย่างถูกต้อง
หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้น เพื่อสนับสนุนงานปรับปรุงการใช้ทรัพยากรทางด้านการผลิต ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญ ในการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยส่งเสริมให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง คือ ผู้วินิจฉัยอุตสาหกรรม ผู้บริหารงานบำรุงรักษา หัวหน้างาน เจ้าหน้าที่วางแผน ผู้จัดการโรงงาน ผู้จัดการบริษัท มีความเข้าใจในบทบาทของปัจจัยที่มักจะถูกมองข้าม คือ งานบำรุงรักษาว่ามีผลกระทบถึงผลประกอบการของบริษัทได้อย่างไร

  • รหัสสินค้า: 9789745348073


สินค้านี้เข้ามาในแคตตาล็อกเราเมื่อ พฤหัสบดี 27 พฤศจิกายน, 2008

เลขไอพีแอดเดรส ของคุณ: 54.224.133.198
สงวนสิทธิ์ © 2008 - 2010 ผ่านฟ้าบุ๊คเซ็นเตอร์